Konkurs fotograficzny „Widzialni pełnosprawni w pracy”

Fundacja Grupy PKP zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Widzialni pełnosprawni w pracy”.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego osobę z niepełnosprawnością
w pracy. Konkurs ma na celu propagowanie idei równości osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs jest skierowany do osób
z niepełnosprawnością. Jeden uczestnik może zgłosić trzy fotografie.

Termin zgłaszania prac:
do 25 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
http://widzialnipelnosprawni.pl/


Nagrody

nagroda główna – 3 000 zł netto
dwa wyróżnienia po 1 000 zł netto

Najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na nośnikach wielkoformatowych w Warszawie oraz na wystawie przenośnej na wybranych dworcach PKP Premium w całej Polsce.