Konkurs „Gra o mural”

Konkurs na wykonanie projektu murala, pod hasłem: MIEJCE NA TWÓJ CZAS, który znajdować się będzie przy Galerii Bronowice w Krakowie. 

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin: https://mural.galeriabronowice.pl/regulamin/ 


Nagrody

W karcie zgłoszeniowej