KREAtywna kulTURA – ogólnopolski konkurs fotograficzny

IX edycja otwartego dla wszystkich fotografujących, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego. Wiek uczestników jest nieograniczony.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach: 

Kategoria I: A KOMU TO POTRZEBNE? (działania kultury i sztuki odebrane Wam/zamknięte w czasie pandemii, które zdaniem wielu są niepotrzebne a dla Was, mają ogromne znaczenie) 

Kategoria II: TĘSKNO (za czym – z dziedziny kultury i sztuki- tęskniłeś/tęsknisz najbardziej w czasie, gdy kultura jest zamknięta z powodu pandemii lub z jakiej oferty wydarzeń kulturalnych skorzystasz w pierwszej kolejności po otwarciu) 

Zgodnie z założeniami konkursu, organizatorzy oczekują na kreatywne podejście do tematu. 

Każdy uczestnik może zgłosić do maksymalnie dwa różne zdjęcia w każdej kategorii. 

Organizatorem konkursu jest Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Strona konkursowa: https://kok.krotoszyn.pl/aktualnosc-31716-rusza_konkurs_fotograficzny_kreatywna.html


Nagrody

Nagrody w każdej z kategorii:
I miejsce: 700 PLN
II miejsce: 500 PLN
III miejsce: 300 PLN