Konkurs historyczny dla młodzieży Rówieśnicy Niepodległej – Ścieżka II

Ośrodek Karta ogłasza konkurs historyczny dla młodzieży, nawiązujący do Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Konkurs jest organizowany w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Polska Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych to 111-tomowy album z wyrazami wdzięczności dla narodu amerykańskiego, które w 1926 roku podpisało 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości. W ten sposób polskie społeczeństwo uhonorowało 150. rocznicę niepodległości USA. Dokument jest umieszczony na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” – nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl.

Na portalu nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl znajdź podpisy swoich bliskich, uczniów swojej szkoły, mieszkańców swojej miejscowości. Odtwórz ich losy, aby zrealizować zadanie konkursowe.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 12-19 lat, nad którą opiekę może sprawować tutor: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek organizacji pozarządowej, reprezentant wspierającej młodzież instytucji edukacji lub kultury.

Konkurs przebiega w dwóch niezależnych kategoriach – Ścieżkach, które mają odmienny terminarz i zasady przygotowania oraz ostateczną formę pracy konkursowej, choć podstawą obu mogą być wspólne działanie i obszar badań historycznych. Możliwy jest udział zespołów w jednej z dwóch lub obu Ścieżkach (kategoriach) konkursu.

II Ścieżka Konkursu – termin nadsyłania prac do 30 września 2018

Dla zespołów składających się z minimum trzech uczniów oraz tutora, reprezentującego instytucję sprawującą opiekę nad zespołem autorskim (szkołę, bibliotekę, dom kultury, organizację pozarządową itp.) – polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na postawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji, bądź działania zainspirowane ich losami.

Informacje na temat I Ścieżki konkursu:
http://konkursykreatywne.pl/konkurs-historyczny-dla-mlodziezy-rowiesnicy-niepodleglej-sciezka-i/

Konkurs zostanie sfinalizowany 9 listopada 2018 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w czasie uroczystej gali, na której odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień. Wręczenie nagród będzie poprzedzone prezentacją nagradzanych prac.

Regulamin i informacje:
http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/blog/36
http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/blog/34

Biorąc pod uwagę historię i tradycję szkół, instytucji, miejscowości czy rodzin, których historia sięga roku 1926, jesteśmy pewni, że przez losy absolwentów, mieszkańców, pracowników bądź członków rodzin, których autografy znalazły się w Deklaracji, możliwe jest opowiedzenie o wieku Niepodległej; o różnych wymiarach walki o własne państwo, ale także o odbudowywaniu kraju po II wojnie, ponownym odzyskaniu bytu niepodległego i różnych wymiarach troski o jego kształt i trwałość – w całym stuleciu.


Nagrody

pula nagród – 15 000 zł
kwota może zostać zwiększona w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów, o co organizatorzy czynią starania