Konkurs im. Jerzego Tuszewskiego na dokumentalną formę dźwiękową

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodego Kina, a partnerem w realizacji Konkursu w tej edycji jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Konkurs odbywa się w ramach 28 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Euroshorts Młodzi filmowcy”.

Przedmiotem Konkursu jest zainspirowanie powstania 5-minutowych dokumentalnych form dźwiękowych (słuchowisk, relacji, reportaży, recenzji, wywiadów, collages, utworów eksperymentalnych) na dowolny temat.

Konkurs ma charakter otwarty, a każdy Autor może zgłosić do dowolną ilość prac.

Regulamin: http://www.euroshorts.pl/Regulamin_konkursu_im_Jerzego_Tuszewskiego_edycja2.pdf?fbclid=IwAR0Re1mUO1N4Ir0PTZgNwNR8g5Gc5PyI2xp8RuW6n1tuGFpTro6F46LQeOM


Nagrody

1 nagroda: 2 000 PLN

2 nagroda: 1 000 PLN

3 nagroda: 500 PLN

Wyróżnienia finansowe i nagroda w postaci emisji radiowej wyróżnionych prac.