Konkurs „Kaligram – Bajki La Fontaine’a” VII edycja

Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „La Fontaine” w Warszawie zapraszają do udziału w VII edycji konkursu „Kaligram – Bajki La Fontaine’a”. Konkurs jest objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Warszawie, Burmistrza Dzielnicy Wilanów oraz Wydziału Oświaty Dzielnicy Wilanów.

Konkurs jest skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Polski. Tematem konkursu jest KALIGRAM – praca plastyczna polegająca na wykaligrafowaniu jednej z bajek, której autorem jest Jean de la Fontaine, a której wersy stworzą np. sylwetkę zwierzęcia, przedmiotu, osoby, rośliny, mającą związek z tematem utworu.
Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
• klasy I-III (6-9 lat)
• klasy IV-VI (10-12 lat)
• klasy gimnazjalne

Warunkiem udziału w konkursie jest:
• zgłoszenie udziału placówki na adres e-mail: szkola@lafontaine.edu.pl
do dnia 27 kwietnia 2018
• przesłanie lub dostarczenie osobiście prac wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie internetowej organizatora www.lafontaine.edu.pl
do dnia 18 maja 2018

Praca musi być wykonana w formacie A3. Papier biały. Dopuszczalne techniki: cienkopis, pióro, flamaster. Praca nie może być wykonana ołówkiem. Praca musi być czarno-biała.

Termin nadsyłania prac:
do 18 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://www.lafontaine.edu.pl/kaligram2018PLSP


Nagrody

W każdej kategorii wiekowej przewiduje się trzy punktowane miejsca, dla których przyznane są nagrody rzeczowe.

Organizator zamieści wirtualną galerię z wyróżnionymi pracami na stronie internetowej www.lafontaine.edu.pl.

Laureaci konkursu (miejsca 1-3 i wyróżnienia) uzyskują trzy punkty kuratoryjne w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.