Konkurs Kompozytorski z okazji 100-lecia ZAiKS


ZAiKS oraz Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Pula nagród wynosi 100 000 zł.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczeń wiekowych. Przedmiotem konkursu jest kompozycja na orkiestrę symfoniczną, o czasie trwania od 9 do 12 minut. Zalecane jest wykorzystanie pełnego składu orkiestry. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko utwory oryginalne, dotychczas nieopublikowane i niewykonane oraz nienagrodzone na innych konkursach.

Przebieg konkursu
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W I etapie jury wytypuje sześć kompozycji, które wezmą udział w finale. Kompozytorzy utworów wytypowanych do finału będą zobowiązani do dostarczenia kompletu profesjonalnie sporządzonych materiałów nutowych dla orkiestry w formie elektronicznej (pliki PDF) w terminie do 26 września 2018. Finał Konkursu odbędzie się 26 października 2018 roku w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Wytypowane w I etapie kompozycje zostaną prawykonane przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie pod dyrekcją Patrycji Pieczary oraz Adama Sztaby. Po koncercie prawykonań jury ustali ostateczny werdykt i ogłosi wyniki konkursu.

Termin nadsyłania utworów:
do 31 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
https://zaiks100.pl/konkurs-kompozytorski/

Kontakt:
konkurs@zaiks100.pl


Nagrody

I miejsce – 50 000 zł
II miejsce – 30 000 zł
III miejsce – 20 000 zł