KONKURS „KSIĄŻKA DOBRZE ZAPROJEKTOWANA – ZACZNIJMY OD DZIECI”

ASP w Katowicach i Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki zapraszają do udziału w konkursie
„Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci” – przeglądu ilustracji i książek przeznaczonych dla dzieci.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzeby najmłodszych czytelników oraz na stosowanie zasad projektowych, które powinny towarzyszyć tworzeniu książek dla dzieci, jak również promocja młodych twórców na rynku wydawniczym. W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze projekty, w których indywidualność i oryginalność plastyczna idą w parze z dostosowaniem formy do wieku czytelnika.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci i absolwenci (z lat 2016-2017) wyższych uczelni
artystycznych i projektowych w Polsce i za granicą. Uczestnictwo może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. Każdy uczestnik może przysłać nieograniczoną liczbę prac. Przedmiotem konkursu są ilustracje i projekty książek oraz aplikacji książkowych przeznaczonych dla dzieci. Można zgłaszać prace powstałe zarówno w procesie dydaktycznym, jak i poza nim.
Z konkursu wyłącza się prace wcześniej publikowane na rynku wydawniczym.

Termin nadsyłania prac:
do 9 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
https://asp.katowice.pl/uczelnia/ksiazka-dobrze-zaprojektowana/aktualna-6-edycja

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Anna Machwic – anna.machwic@asp.katowice.pl – kurator
Karolina Kornek Freixial – konkurskdz@asp.katowice.pl – sekretarz


Nagrody

I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 3 500 zł
III nagroda – 2 000 zł
możliwość przyznania nagród fundowanych i wyróżnień honorowych