Konkurs literacki „40 Pokoleń”

Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”. Celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie książkowej.

Zadaniem konkursowym jest napisanie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia:
1. Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?
2. Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.
3. Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

Konkurs ma charakter otwarty ‒ może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdym z trzech obszarów tematycznych.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, po jednej z każdego zakresu tematycznego.

Teksty, które trafią do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), mają za zadanie przygotować je do poznawania skomplikowanych dziejów naszego kraju. Książeczki powinny nieść treści poznawcze zgodne z prawdą historyczną i zarazem podawać je w atrakcyjnej, niebanalnej formie.

Termin nadsyłania prac:
do 7 września 2018

Regulamin i informacje:
http://muzhp.pl/pl/c/1994/konkurs-literacki-40-pokolen


Nagrody

trzy nagrody po 7 000 zł (nagroda w każdej kategorii tematycznej)