Weź miasto w swoje ręce – Mikrogranty we Wrocławiu

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, które realizują mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella. Można aplikować w jednej z trzech ścieżek dedykowanych konkretnym grupom.

I. Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Dla mieszkańców i mieszkanek debiutujących w roli liderów/-ek, koordynatorów/-ek, animatorów/-ek, edukatorów/-ek, aktywistów/-ek w tworzeniu własnych, oddolnych inicjatyw. W programie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem. Celem jest wspólne z organizacją koordynującą zrealizowanie inicjatyw, które mają wymiar kulturalno-społeczny, więziotwórczy lub artystyczny, np. warsztaty, spotkania, wydarzenia, gry miejskie itp.
Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto.

II. Mikrogranty NGO dla młodych organizacji pozarządowych

Dla organizacji pozarządowych, które w momencie składania wniosku nie przekroczyły 5 lat działalności od daty rejestracji. Wsparcie na: działania, które powinny odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności/ grupy docelowej i być realizowane we współpracy z odbiorcami działań. Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, działania dla seniorów.
Dofinansowanie: od 5 000 zł do 10 000 zł na projekt.

III. Mikrogranty dla nieformalnych grup młodzieżowych

Program wolontariacki: zostań wolontariuszem i świadomym obywatelem swojego miasta, rozwijając współpracę w zespole, działanie projektowe oraz przedsiębiorczość.
Wnioskodawcami mogą być: młodzieżowe grupy nieformalne, składające się z minimum trzech osób w wieku 13- 21 lat mieszkających i/lub uczących się we Wrocławiu (w tym jeden lider, osoba pełnoletnia).
Grupa młodzieżową z pomocą organizacji koordynującej może zrealizować autorski pomysł na rzecz lokalnej społeczności.

Termin przyjmowania projektów:
do 15 maja 2018

Informacje, regulamin, zgłoszenia:
https://www.wroclaw.pl/mikrogranty/


Nagrody

granty do 10 000 zł, w zależności od podmiotu zgłaszającego, na działania lokalne