V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren

Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom ogłasza V edycję Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Pula nagród wynosi 90 tys. zł.

 

Na konkurs będą przyjmowane prace w trzech kategoriach wiekowych:
• książka dla dzieci w wieku do 6 lat
• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat
• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie autorzy pełnoletni

Wymagania dotyczące prac konkursowych:
• forma utworu – proza: bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań
• tematyka utworu – współczesna
• objętość: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 22 strony maszynopisu po 1 800 znaków ze spacjami)
• prace wyłącznie tekstowe (bez grafiki), dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach
• praca konkursowa powinna spełniać fundacyjne kryteria dobrej książki dla dzieci dostępne na www.calapolskaczytadzieciom.pl w zakładce: Książki rekomendowane

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ambasady Szwecji, Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Książki, we współpracy z wydawnictwami: Literatura, Nasza Księgarnia i Publicat. Partnerami konkursu są: Fundacja PZU i Fundacja AMF „Nasza Droga”

Termin nadsyłania prac:
do 30 listopada 2018
/decyduje data stempla pocztowego/

Regulamin i informacje:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/v-edycja

Kontakt:
tel. 22 648 38 91
konkurs@cpcd.pl


Nagrody

Nagrody w każdej kategorii wiekowej wynoszą:
• I nagroda – 15 000 zł
• II nagroda – 10 000 zł
• III nagroda – 5 000 zł

Jury może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix konkursu w postaci rzeźby autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książkowej do końca 2019 r. przez wydawnictwa konkursowe.