VII Konkurs Sztuki Ludowej

Muzeum Częstochowskie – w ramach XIX Dni Europejskiej Kultury Ludowej – organizuje VII edycję Konkursu Sztuki Ludowej – Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki.

 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Ma charakter otwarty i jest skierowany do osób zajmujących się wycinanką z papieru oraz koronką zarówno w formie tradycyjnej, jak i inspirowanej kulturą tradycyjną. Przedmiotem VII edycji konkursu jest wycinanka z papieru i koronka jako samoistne, odrębne dziedziny sztuki. Każdy autor może dostarczyć maksymalnie trzy prace.
Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

Termin nadsyłania prac:
do 30 czerwca 2018
/prace należy złożyć osobiście lub przesłać na adres muzeum/

Regulamin i informacje:
http://ksl.muzeumczestochowa.pl/


Nagrody

nagrody, których rodzaj i wysokość określi organizator, ufundują osoby, organizacje, instytucje wspierające ideę konkursu