„Parking w kamienicy” – opracowanie koncepcji architektonicznej

Zadaniem w konkursie architektoniczny pn. „Parking w kamienicy” jest przedstawienie koncepcji architektonicznej budynku o funkcji parkingu kubaturowego w wybranej jednej lub dwóch kategoriach. Obiekt ma zostać zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania ulic Zielonej i 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Pula nagród w konkursie wynosi 140 tys. zł.

Celem konkursu jest znalezienie metody na wprowadzenie kubaturowej funkcji parkingowej do miasta w sposób niedegradujący przestrzeni i współgrający z otaczającą go zabudową. Zaprojektowany obiekt powinien być odpowiedzią na pytanie, jak należy zaprojektować parking kubaturowy, by wbrew stereotypom nie stanowił on obiektu o charakterze antymiejskim.

Kategorie konkursu

Kategoria Pierwsza – parking kubaturowy z powierzchnią usługową w parterze dostępną z przestrzeni publicznej oraz powierzchnią przeznaczoną na usługi hotelarskie bądź mieszkania studenckie jako funkcją uzupełniającą zlokalizowaną powyżej parteru zwieńczony funkcją rekreacyjno-wypoczynkową,
Kategoria Druga – parking kubaturowy bez funkcji uzupełniającej.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, osoby prawne lub zespoły autorskie składające się z osób fizycznych, posługujące się przynajmniej jedną osobą posiadającą takie uprawnienia.
Program realizacji parkingów kubaturowych jest częścią miejskiej strategii transportowej, której założeniem jest m.in. uwolnienie wąskich, ciasnych przestrzeni łódzkich podwórek i przeniesienie funkcji parkingowej do jednego z wielu planowanych obiektów.

Terminy 

25  czerwca 2018 – ostateczny termin nadsyłania pytań do organizatora (e.stolarczyk@uml.lodz.pl)
2 lipca 2018 – udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników
30 sierpnia 2018, do godz. 14.00 – składanie prac konkursowych

Podane terminy mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie poprzez ogłoszenie na stronie organizatora.

Regulamin i informacje:
www.bip.uml.lodz.pl

 


Nagrody

w Kategorii Pierwszej:
I nagroda – 35 000 zł
II nagroda – 20 000 zł
III nagroda –10 000 zł
wyróżnienia – 10 000 zł (łączna pula)
Nagroda Architekta Miasta – 5 000 zł

w Kategorii Drugiej:
I nagroda – 20 000 zł
II nagroda – 15 000 zł
III nagroda –10 000 zł
Wyróżnienia – 10 000 zł (łączna pula)
Nagroda Architekta Miasta – 5 000 zł