Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosił XV edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila.

Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Autorkami i autorami prac konkursowych mogą zostać tylko osoby, które nie przekroczyły 20 roku życia. Przyjmowane są prace konkursowe napisane w języku polskim.

W tej edycji konkurs rozgrywać się będzie w czterech kategoriach: poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

Więcej informacji na stronie: http://fanfil.amu.edu.pl/pl/


Nagrody

Nagroda pierwsza: 1 200 PLN
Nagroda druga: 800 PLN
Nagroda trzecia: 500 PLN
Nagrody specjalne