Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętnik

Druga edycja konkursu Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH oraz interdyscyplinarnego zespołu UMK w Toruniu.

Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki, rób zdjęcia i opisuj, jak podczas pandemii wygląda Twoje życie codzienne. Wybierz dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub analogiczną objętość wpisów na blogu. 

Ocena pamiętników uwzględnia autentyczność oraz wszechstronność opisu, tzn. poruszania wielu aspektów życia codziennego związanego z pracą, czasem wolnym, rodziną, relacjami społecznymi, itp. Ocenie nie podlegają walory literackie, styl, błędy językowe itp., czy poziom doznawanych nieszczęść, krzywd, itp.

Regulamin: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/Documents/Regulamin%20II%20fala.pdf


Nagrody

I nagroda: 5 000 PLN
II nagroda: 4 000 PLN
III nagroda: 3 000 PLN
Trzy wyróżnienia: po 1 000 PLN
Wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów i Gazety Sołeckiej, dla najciekawszego pamiętnika pisanego przez mieszkańca/kę wsi: 1 000 PLN
Wyróżnienie Związku Nauczycielstwa Polskiego w wysokości 1 000 PLN dla najciekawszego pamiętnika napisanego przez nauczyciela/kę
Trzy wyróżnienia rzeczowe Związku Nauczycielstwa Polskiego dla pamiętników nauczycielskich