Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich.

Kategorie konkursowe:

W dziedzinie poezji „zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.”

Konkurs prozatorski „obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).”

Konkurs translatorski „dotyczy przekładu utworu Edwarda Goreya pt. The Gashlycrumb Tinies z języka angielskiego na język polski.”

W konkursie na etiudę filmową „zapraszamy do stworzenia filmowej interpretacji dzieła literackiego”

Regulamin: https://polonistyka.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/398302/Regulamin-XIV-Konkursu-Literackiego-o-Nagrode-FanFila.pdf


Nagrody

W każdej kategorii:

Nagroda pierwsza: 700 PLN

Nagroda druga: 500 PLN

Nagroda trzecia: 300 PLN