Konkurs na projekt plakatu – „Wciąż człowiek?”

Galeria Sztuki w Legnicy ogłosiła konkurs na plakat promujący 29. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Wciąż człowiek / Still Human?”.

Konkurs ma charakter otwarty. Można zgłosić maksymalnie 3 projekty plakatu.

W konkursie mogą brać udział prace nigdzie niepublikowane.

Regulamin: http://galeria.legnica.eu/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-konkursu-na-plakat-2020-2.pdf


Nagrody

1 000 PLN