Konkurs Literacki o Tematyce Zielonogórskiej

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry i powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej). Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 10 stron tekstu (1800 znaków na stronie).

Regulamin: http://tmzg.org.pl/pdf-y/KONKURS_LIT_2020_REGULAMIN.pdf


Nagrody

Dyplom i wydanie książki Laureata