Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie do Organizatora trzech do pięciu utworów poetyckich. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Opłata akredytacyjna: 20 PLN

Regulamin: https://csm.tarnow.pl/uploads/media/05.Literatura/Źródło/Nagroda_Poetycka_Źródło_Regulamin_2020.pdf


Nagrody

I nagroda: 3 500 PLN
II nagroda: 2 500 PLN
III nagroda: 1 500 PLN
5 wyróżnień po 700 PLN
Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski
Pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym