Konkurs Literacki PKPZin

Ogłaszamy konkurs literacki. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 wierszy lub jedną prozę w formacie rtf, doc lub docx. Tematyka prac jest dowolna. Konkurs trwa od 22.11.2017 do 21.12.2017 roku. Prace należy przesyłać na adres pkpzin.marketing@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Literacki”. Godła i inne dane nie są wymagane. Wybrane teksty zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których loga można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu. O wynikach poinformujemy wyłącznie laureatów, na maila, z którego zostanie przesłany zestaw – do 31.12.2017 roku. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub zawierające zbyt mało lub zbyt dużo tekstów, nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorzy:
Select Automotive
Dekol
Japa
Lubieresort.pl
Kei
Dobre nasiona
Soog.eu
Teatr Nowy
Wyższy poziom


Nagrody

Nagrodami w konkursie są: pieniądze, książki, gry, zestaw nasion i inne.