Modjeska Calling Konkurs dla aktorek i aktorów na interpretację monologów szekspirowskich Heleny Modrzejewskiej

KONKURS DLA AKTOREK I AKTORÓW NA INTERPRETACJĘ

MONOLOGÓW SZEKSPIROWSKICH HELENY MODRZEJEWSKIEJ

Dla upamiętnienia Heleny Modrzejewskiej, aktorki światowej sławy, której talent i ofiarność zaznaczyły się istotnie w dziejach Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

Teatr Polski w Poznaniu

22-23 stycznia 2018

 

 

REGULAMIN

 • 1

Organizatorem Konkursu jest Teatr Polski w Poznaniu.

 • 2

Konkurs adresowany jest do aktorek i aktorów zawodowych, studentek i studentów, absolwentek i absolwentów publicznych oraz niepublicznych szkół teatralnych oraz osób bez udokumentowanego wykształcenia aktorskiego, ale posiadających minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie teatralne (co najmniej 5 zagranych ról).

 • 3

Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest nadesłanie, do dnia 30 listopada 2017 roku, zgłoszenia (zawierającego: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, szczegółowe informacje o doświadczeniu teatralnym, zdjęcie oraz treść wybranego monologu).

 • 4

Monologi muszą zostać wybrane spośród ról kreowanych przez Helenę Modrzejewską. Lista ról znajduje się na stronie internetowej Teatru Polskiego w Poznaniu, w zakładce Modjeska Calling.

 • 5

Zgłoszenie musi zostać wysłane za pośrednictwem formularza znajdującego się pod linkiem: goo.gl/1c6zX8.

 • 6

Komisja powołana przez dyrekcję Teatru Polskiego zdecyduje o zakwalifikowaniu kandydatek i kandydatów (maksymalnie 100 osób) do dnia 11 grudnia 2017 roku. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma, na podany w zgłoszeniu adres mailowy, informację o przyjęciu zgłoszenia oraz harmonogram przesłuchań.

 • 7

Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji z kandydatkami i kandydatami przed ostatecznym zakwalifikowaniem ich do Konkursu.

 • 8

Przesłuchania zakwalifikowanych osób odbędą się w Teatrze Polskim w Poznaniu dnia 22 stycznia 2018 roku.

 • 9

W przypadku rezygnacji z udziału w przesłuchaniach, każda z zakwalifikowanych osób ma obowiązek poinformować o niej Organizatora do dnia 15 stycznia 2018 roku.

 • 10

Lista 6-10 osób zakwalifikowanych do finału Konkursu zostanie ogłoszona po przesłuchaniach 22 stycznia 2018 roku.

 • 11

Oceny wystąpień dokona Jury powołane przez dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu.

 • 12

Osoby zakwalifikowane do finału Konkursu ponownie zaprezentują swoje monologi dnia 23 stycznia 2018 roku.

 • 13

Osoby zakwalifikowane do finału Konkursu zobowiązane są do uczestniczenia w próbie pokazu finałowego, która odbędzie się 23 stycznia 2018 roku o g. 11.00.

 • 14

Osobom zakwalifikowanym do finału Konkursu Organizator zapewnia 2 noclegi – 22/23 stycznia oraz 23/24 stycznia 2018 roku.

 • 15

Jury przyzna jedną nagrodę główną w wysokości 10 000 zł.

 • 16

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

                      

Zestawienie ról Szekspirowskich Heleny Modrzejewskiej sporządzone przez prof. Andrzeja Żurowskiego.           

Koordynatorka projektu: Paulina Skorupska, Zuzanna Głowacka.

Kontakt:  modjeska@teatr-polski.pl 


Nagrody

Jury przyzna jedną nagrodę główną w wysokości 10 000 zł.