Konkurs Literacki Wydawnictwa Kobiecego

Wydawnictwo Kobiece ogłosiło konkurs literacki na powieść młodzieżową lub New Adult.

Powieść napisana powinna być w całości w języku polskim i mieć objętość od 300 do 500 tysięcy znaków ze spacjami.

Regulamin: http://www.wydawnictwokobiece.pl/konkurs2020/#citem_748c-732cNagrody

Zwycięzca konkursu podpisze z Wydawnictwem Kobiecym umowę wydawniczą na książkę, która zostanie wydana w ciągu 12 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.