Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci

Szkoła Podstawowa im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie organizuje konkurs dla dzieci z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 24. rocznicy nadania im. 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie i 8. rocznicy nadania Herbu i Flagi gminie Szydłowo.

 1. Kategoria literacka
 • Uczniowie szkół podstawowych wykonują pracę pisemną dotyczącą podanego tematu.
 • Kategorie wiekowe: Klasy IV-VI i Klasy VII, VIII
 • Temat konkursu:
 1. Patriotyzm w sercu młodego człowieka.
 2. Prawda, wolność, sprawiedliwość to wartości,  o które ludzie zawsze walczyli, nierzadko poświęcając własne życie. Czy jest dla nich miejsce w dzisiejszym świecie?
 • Forma pracy – pamiętnik, dziennik, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka lub list.
 1. Kategoria plastyczna:
 • Uczniowie szkół podstawowych klas I- VIII wykonują pracę plastyczną dotyczącą podanego tematu.
 • Kategorie wiekowe: klasy I- III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII
 • Temat konkursu:
 1. Patriotyzm w sercu młodego człowieka.
 • Technika i forma pracy dowolna, format A2 lub A3

 1. Konkurs literacki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV- VIII w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej

II grupa – klasy VII – VIII

 1. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism lub Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 2016r. NR 90, poz. 631, art. 115).
 2. Wymaganą formą pracy literackiej jest pamiętnik, dziennik, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka lub list.
 3. Prace literackie nie mogą być wzbogacone np. zdjęciami, ilustracjami.
 4. Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne.
 5. Prace literackie należy wykonać na komputerze: czcionka 12, marginesy 2,5 cm, odstępy 1,5 wiersza. Objętość pracy literackiej powinna być zawarta od 3 do 6 stron znormalizowanego maszynopisu A4 (dotyczy samego tekstu).
 6. Należy przesłać 4 egzemplarze pracy literackiej w formie wydrukowanego, znormalizowanego maszynopisu oraz wersję elektroniczną na nośniku CD (w programie MS Word)
 7. Prace literackie należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów związanych z jego udziałem w konkursie (załącznik nr 1). Koperta powinna być zaklejona i przesłana w jednym egzemplarzu wraz z pracą konkursową.
 8. Uczestnikami konkursu plastycznego są uczniowie szkół podstawowy w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy I – III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej

III grupa – klasy VII – VIII szkoły podstawowej

Prace konkursowe należy  wykonać dowolną techniką, format A2 lub A3.

Regulamin: https://spszydlowo.edupage.org


Nagrody

Nagrody rzeczowe i dyplomy