Konkurs malarski „Człowiek, Świat, Przyroda”

Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Koszalinie.

Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria od 10 do 14 lat
  • II kategoria od 15 do 19 lat

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób w wieku 10-19 lat. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 prace malarskie. Organizator dopuszcza reprodukcje tylko własnych prac, wykonanych w technikach malarskich (akryl, tempera, akwarela, gwasz, pastel sucha i olejna, oraz techniki malarskie mieszane).

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap – zgłoszenie reprodukcji prac za pośrednictwem formularza online. Drugi etap przesłanie oryginalnych prac do organizatora.

Regulamin: https://www.pm.koszalin.pl/imprezy/okm-czlowiek-swiat-przyroda


Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.
Wyróżnienia, dyplomy i nagrody przyznane przez fundatorów.