Konkurs plastyczny „Anioł XXI wieku” – dla dzieci

Jak dzieci wyobrażają sobie Anioła XXI wieku? Kim są Anioły? Jaką rolę pełnią? – to główny temat XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioł XXI wieku”.

Udział w konkursie mogą wziąć dzieci z placówek wychowania pozaszkolnego, z placówek kulturalnych, przedszkoli, szkół podstawowych oraz ze szkół specjalnych. Kryterium oceny obejmuje nastepujące grupy wiekowe: I grupa: przedszkolaki, II grupa: 7-9 lat, III grupa: 10-12 lat, IV grupa: powyżej 13 lat, V grupa: szkoły specjalne. 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Będzinie.

Regulamin: https://ok.bedzin.pl/wydarzenia/gfx/files/ANIOL_2023_regulamin.pdf


Nagrody

„Komisja oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane na stronie Ośrodka Kultury w Będzinie, Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz miesięczniku Aktualności Będzińskie.”