Konkurs na hasło promocyjne Muzeum Książąt Czartoryskich

Celem konkursu jest wyłonienie hasła promocyjnego Muzeum Książąt Czartoryskich.

Krótkie, chwytliwe, wyraziste sformułowanie powinno oddawać charakter i cechy marki Muzeum Książąt Czartoryskich oraz nawiązywać do ponownego udostępnienia kolekcji i otwarcia Muzeum.

Regulamin konkursu: http://media.mnk.pl/images/upload/Regulamin%20konkursu%20-%20Muzeum%20Książąt%20Czartoryskich.pdf


Nagrody

5 000 PLN