Muzealne spotkania z fotografią

Muzeum w Koszalinie zaprasza do konkursu „Muzealne spotkania z fotografią”.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.

Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiający w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

Regulamin konkursu: http://muzeum.koszalin.pl/files/images/regulamin_pol.pdf


Nagrody

W regulaminie