Ekonomia z ludzką twarzą

Organizatorem Konkursu jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zaś głównym wykonawcą – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dalej KPiPS). 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (z wyłączeniem uczniów gimnazjów). 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie rozwiązania studium przypadku (I etap konkursu) oraz udział w teście wiedzy (II etap konkursu). 

Regulamin konkursu: http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-pracy-i-polityki-spolecznej,c1732/konkurs-ekonomia-z-ludzka-twarza,c9083/edycja-2018-2019,c12432/zgloszenia-i-regulamin-konkursu,a80396.html?fbclid=IwAR27jtFwTaat9a08h9-9dads301-_dkuk09iXhX3zXodD1SESCG2_EUg4VM


Nagrody

Nagroda za zajęcie I-go miejsca: 2 000 PLN 

Nagroda za zajęcie II-ego miejsca: 1 200 PLN 

Nagroda za zajęcie III-ego miejsca: 600 zł PLN