Ludzie z lodu – konkurs Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza artystów plastyków, pracownie artystyczne i firmy zajmujące się projektowaniem obiektów małej architektury do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” w ramach wystawy stałej Muzeum.

Prace wykonane przez uczestników konkursu powinny prezentować autorskie rozwiązania przestrzenne upamiętniające osoby, które trafiły na Sybir. Propozycje projektowe zawarte w pracach konkursowych powinny wzbogacać wnętrza muzealne o dzieło artystyczne o charakterze oryginalnym, niepowtarzalnym i atrakcyjnym wizualnie, odpowiednio „osadzonym” w istniejącym kontekście sytuacyjnym.

Regulamin konkursu: http://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne/


Nagrody

Pula nagród: 24 000 PLN