Konkurs na identyfikację wizualną dla Klastra IT

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie ogłosiło konkurs na zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Klastra IT. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeprowadzony w dwóch etapach:
I Etap konkursu to przygotowanie projektu nowego lub zmodyfikowanego logo Klastra oraz projekt rollupu. Na tym etapie Komisja Konkursowa przyzna dwie nagrody:

  • I miejsce: nagroda w wysokości 1 000 zł oraz możliwość przejścia do II Etapu,
  • II miejsce: nagroda w wysokości 500 zł.

W II Etapie Autor wybranej przez Komisję Konkursową koncepcji będzie miał możliwość podpisania umowy na płatne zlecenie przygotowania materiałów promocyjnych dla Klastra IT o wartości 4 000 zł.

Zgłoszenia konkursowe można składać indywidualnie oraz zespołowo.

Regulamin: https://klaster.it/files/5415/8503/4199/Regulamin_konkursu.pdf


Nagrody

Pula: 5 500 PLN