VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny German

Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów ogłosiły VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny German. 

Co roku zachęcamy poetów z całego kraju do stworzenia wiersza odnoszącego się do fragmentów utworów patronki konkursu. Tegorocznym mottem jest fraza: „…my niesiemy przez życie marzenia” z piosenki „Moje miejsce na ziemi”.Mamy nadzieję, że wybrana przez nas fraza z piosenki zainspiruje wielu poetów.

Praca może składać się z zestawu 3 wierszy, nie przekraczających jednej strony A4.

Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat (urodzeni w 2004 i wcześniej).

Regulamin: https://zok.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-2020_1-1.pdf


Nagrody

I nagroda: 1 000 PLN
II nagroda: 800 PLN
III nagroda: 700 PLN
Trzy równorzędne wyróżnienia po 400 PLN
Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.