Konkurs na instalacje artystyczne

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie na projekt wolnostojącej instalacji artystycznej promującej Pomorze Zachodnie. Instalacja powinna odzwierciedlać hasło “Kreatywne, Innowacyjne, Nowoczesne” i przyczyniać się do zwiększenia rozpoznawalności Pomorza Zachodniego.

Konkurs jest podzielony na 3 Części różniące się tematem:

Część 1: Pomorze Zachodnie – przyjazne środowisko

Część 2: Pomorze Zachodnie – wiedza, technologia i kreatywność

Część 3: Pomorze Zachodnie – otwarte na Ludzi

Szczegółowe informacje oraz niezbędny komplet dokumentów https://zamowienia.wzp.pl/umwz/public/postepowanie?postepowanie=29178384

Prace konkursowe należy składać poprzez Platformę na stronie https://zamowienia.wzp.pl


Nagrody

Nagrodą w konkursie jest 10 000 PLN w każdej części oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania instalacji.