Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną Hrubieszowskich „Sutek”

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu Hrubieszowskich „Sutek” i ich sąsiedniego otoczenia, w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”.

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Hrubieszów. Konkurs jest organizowany w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, studialnego tj. takiego, w którym w terminie określonym niniejszym regulaminem organizator zaprasza do składania prac konkursowych wszystkich uczestników konkursu oraz przewiduje jedynie nagrody pieniężne, bez kwalifikacji wstępnych.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Termin nadsyłania prac:
17 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
http://hrubieszow.sm32.eu/aktualnosci/38-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=57245

Kontakt
rewitalizacja@miasto.hrubieszow.pl
tel. (84) 696 23 80 wew. 29


Nagrody

I nagroda – 25 000 zł brutto
II nagroda – 15 000 zł brutto
III nagroda – 10 000 zł brutto