Konkurs na koncepcję aranżacji parkletu w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji parkletu przy ul. B. Sawinkowa w Warszawie. Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji), jednoetapowym.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem programowym, przestrzennym, funkcjonalnym i wizualnym koncepcji zagospodarowania przestrzeni w formie parkletu przed kwiaciarnią przy ul. B.Sawinkowa 10A w Warszawie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

Parklet – przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że jest przestrzenią dostępną dla wszystkich.

Projektowany przy ul. B. Sawinkowa parklet ma zachęcić do przemieszczania się po mieście pieszo oraz rowerem, dodać życia ulicy, a przede wszystkim stworzyć miejsce wśród zieleni, gdzie mogą powstawać i rozwijać się więzi społeczne. Konkurs ma posłużyć wypracowaniu standardów parkletów, które stanowić będą punkt odniesienia dla realizacji podobnych przestrzeni w przyszłości w różnych lokalizacjach Warszawy.

Termin nadsyłania prac:
do 15 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
www.zzw.waw.pl/konkursparklet

Kontakt
tel. (22) 277 42 53
e-mail:
bdrewiczewska@zzw.waw.pl
kontakt@zzw.waw.pl


Nagrody

I nagroda – 5 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
II nagroda – 3 000 zł brutto
III nagroda – 2 000 zł brutto