NOWA GENERACJA 2018 – teatralny konkurs rezydencyjny

Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza ogłasza konkurs rezydencyjny „Nowa Generacja” na realizację premiery teatralnej.

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy. Konkurs ma na celu wyłonienie spośród twórców/-czyń młodego pokolenia najciekawszego autora/-kę projektu teatralnego. Wiek uczestników – maksymalnie 35 lat (w przypadku zespołu wystarczy, że połowa realizatorów nie przekroczy limitu wiekowego). Organizatorzy nie narzucają tematu ani formy projektu.

Scena Robocza zapewnia budżet 10 000 zł, inspirującą przestrzeń oraz wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji zwycięskiego projektu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 31 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://www.scenarobocza.pl/projekt/nowageneracja2018/

Kontakt
biuro@scenarobocza.pl


Nagrody

  • środki na realizację premiery teatralnej w wysokości 10 000 zł brutto
  • możliwość korzystania z sali teatralnej i wyposażenia technicznego, pomoc techniczna, organizacyjna i promocyjna w trakcie trwania rezydencji (lipiec-wrzesień 2018)
  • dokumentacja fotograficzna oraz spot filmowy z premiery do dyspozycji własnej
  • propozycja kolejnych prezentacji zrealizowanej premiery w ramach repertuaru Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza na podstawie odrębnej umowy