Konkurs na koncepcję placu NZS w Białymstoku

Konkurs ideowy na koncepcję placu NZS w Białymstoku, kierowany do studentów oraz absolwentów lat 2015-2018 kierunku architektura, architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna, studia I i/lub II stopnia polskich szkół wyższych.

Głównym celem konkursu jest rozpoznanie potencjału Placu im. NZS w Białymstoku. Podstawowym założeniem programowo-ideowym dla projektów jest udostępnienie przestrzeni placu do użytku mieszkańców: pieszych, rowerzystów oraz innych, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych z zachowaniem niezbędnej obsługi terenów i obiektów przyległych. Należy zaproponować formułę ideowo-funkcjonalną placu, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom/potrzebom różnych grup użytkowników, przyciągającą na plac perspektywą pozytywnych doznań, spotkań z innymi ludźmi oraz atrakcyjną ofertą.

Termin składania prac:
do 6 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
http://placnzs.bialystok.pl/konkurs/


Nagrody

I nagroda – 2 000 zł
II nagroda – 1 000 zł
III nagroda – 500 zł
nagroda specjalna SARP – 1 000 zł