Konkurs na koncepcję zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku

Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem.

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Słupsku zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

Terminy:
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału – do 25 maja 2018
termin złożenia prac konkursowych etap I – do 9 lipca 2018
termin złożenia prac konkursowych etap II – do 24 września 2018

Regulamin i informacje:
http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/

Kontakt
stary-rynek@architektsarp.pl


Nagrody

maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90 000 zł

I nagroda – minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

wyróżnienia – minimum 5 000 zł dla każdego uczestnika zakwalifikowanego do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie