Krakowski Salon Sztuki 2018

Profesjonalni twórcy i utalentowani amatorzy, studenci i profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, twórcy naiwni i uczniowie – wszyscy związani z Krakowem artyści i artystki mogą nadsyłać swoje prace na Krakowski Salon Sztuki.

Wybrane dzieła zostaną zaprezentowane między 12 a 20 października 2018 roku na wystawie w Pałacu Sztuki. Organizatorami przedsięwzięcia są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundacja Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.).

Jurorzy Salonu przyznają Grand Prix oraz wyłonią laureatów w czterech kategoriach:
⇒ Obraz roku
⇒ Obiekt roku
⇒ Dzieło medialne roku
⇒ Działanie roku

Wysokość nagród w poszczególnych kategoriach to 6 000 zł, a Grand Prix – 20 000 zł.
Dodatkowo zostanie także przyznana Nagroda Publiczności.

Krakowski Salon Sztuki ma być miejscem spotkania lokalnego środowiska artystycznego i mieszkańców Krakowa. To działanie o charakterze kampanii społecznej, mające wpływać na widoczność sztuki wizualnej w mieście i ułatwiać komunikację twórców z odbiorcami.

Regulamin i informacje:
www.krakowskisalonsztuki.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 7 czerwca 2018 rok

 


Nagrody

Grand Prix – 20 000 zł
po 6 000 zł – w każdej kategorii konkursowej
nagroda publiczności