Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa – konkurs na scenariusz filmu

Nagrody w konkursie przyznawane są twórcom najlepszych scenariuszy filmowych związanych tematyką lub miejscem akcji z Małopolską. Nagradzane są cztery scenariusze, w dwóch kategoriach (scenariusz filmu fabularnego i scenariusz filmu dokumentalnego). Pula nagród w konkursie wynosi 105 tys. złotych.

Konkurs Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa jest organizowany przez Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Nagroda dla najlepszych scenariuszy ma przyczynić się do uaktywnienia środowisk twórczych oraz docenienia i nagrodzenia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski – historii, ludzi, miejsc. Nagroda przyznawana jest od 2008 roku.

Termin nadsyłania prac:
do 30 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/kultura/malopolska-nagroda-filmowa-trzy-korony


Nagrody

Scenariusz filmu fabularnego:
I miejsce – 40 000 zł
II miejsce – 30 000 zł
III miejsce – 15 000 zł

Scenariusz filmu dokumentalnego
I miejsce – 20 000 zł