Konkurs na logotyp projektu Patrimonium

Przedmiotem jest logo projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”.

Zdigitalizowane i udostępnione w ramach Patrimonium zasoby kultury będą pochodziły z dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Udostępnienie nastąpi za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – polona.pl, której interfejs graficzny w ramach projektu zostanie dodatkowo rozbudowany. Projekt powstał w celu zaprezentowania i wykorzystania cyfrowych kopii egzemplarzy bibliotecznych – stanowiących cenne i unikalne polskie dziedzictwo kulturowe – przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców działających w branży kultury i kreatywnej.

Praca konkursowa powinna zawierać:

  • krótki opis logotypu (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.);
  • logotyp podstawowy w wersji kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej
  • co najmniej cztery przykłady wykorzystania logo.

Nagrody

12300 zł brutto