Konkurs na młodzieżowe innowacje

Konkurs adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) mają za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).

Regulamin: http://www.pcyf.org.pl/programy/realizowane/kreatywna-mlodziez/innowacje-techniczne


Nagrody

Dwadzieścia wyróżnionych grup otrzyma środki finansowe w wysokości 1 500 PLN na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.

Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe.