Konkurs na mural

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego muralu o tematyce związanej z historią i działalnością Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

Organizatorzy oczekują, aby w projekcie muralu zawarte były sceny z historii Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, w tym między innymi związane z otwarciem fabryki oraz wydarzeniami Lubelskiego Lipca `80 i stanu wojennego `81, a także odnoszące się do produkowanych pojazdów: m. in. Lublin 51, Żuk (w rożnych wersjach), Lublin I, II i III oraz SKOT. 

Konkurs ma charakter otwarty, a każdy z uczestników może złożyć dowolną liczbę prac.

Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie.

Regulamin: http://ck.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-konkursu-mural-Hajdow-Zadebie-20-07-2020.pdf


Nagrody

I Nagroda: 4 000 PLN