Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie (MFK) oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają podmioty profesjonalnie zajmujące się projektowaniem graficznym oraz studentów kierunków projektowych do konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej MFK.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Identyfikacji Wizualnej – Logotypu, pozwalającego na kreowanie wizerunku Muzeum Fotografii w Krakowie. Muzeum oczekuje uzyskania oryginalnego projektu znaku graficznego, który stanie się oficjalnym logotypem, identyfikującym wszelkie działania, wydarzenia, publikacje i innego rodzaju przedsięwzięcia realizowane w ramach realizacji zadań statutowych MFK.
Regulamin konkursu: https://mhf.krakow.pl/files/attachments/20181211012937_Regulamin%20Konkursu.pdf

Nagrody

Zwycięzca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie wszystkich wzorów materiałów informacyjno-promocyjnych określonych w Regulaminie oraz przekazanie praw autorskich do nich w wysokości nie wyższej niż 23 677,50 PLN.