Muzeum Powstania Wielkopolskiego – konkurs na koncepcję nowej siedziby

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

„Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym budynku nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego wraz z propozycją zagospodarowania przylegającego terenu przeznaczonego pod przyszły park, z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz przestrzennego sąsiedztwa.”

Szczegóły konkursu oraz regulamin: http://www.wmn.poznan.pl/konkurs-mpw-poznan/


Nagrody

Pula na nagrody pieniężne i zwrot kosztów dla uczestników II etapu: 200 000 PLN