Konkurs na polski eksponat do Kwatery Głównej NATO

Konkurs_NATO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na wybór projektanta polskiego eksponatu do nowej Kwatery Głównej NATO w Brukseli.

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające dyplom ukończenia artystycznej szkoły wyższej lub wydziału architektury szkoły wyższej, a także studenci artystycznych szkół wyższych i wydziałów architektury wyższych uczelni, którzy zaliczyli co najmniej trzy lata studiów. Konkurs adresowany jest do obywateli polskich zamieszkałych w Polsce i za granicą.

Polski eksponat nawiązujący do tradycji Solidarności będzie umieszczony na trawniku przed wejściem do Kwatery Głównej NATO. Prace konkursowe powinny zawierać wizualizację projektu eksponatu oraz szacunkową wycenę wykonania eksponatu.

Nagrodą główną w konkursie jest podpisanie przez zwycięzcę konkursu umowy o wartości 30 000 zł brutto na projekt wykonawczy eksponatu (wraz z wizualizacją) oraz szczegółowy kosztorys wykonania eksponatu zgodnie z informacją zawartą w regulaminie konkursu.

Termin nasyłania prac:
27 lutego 2018 r. do godz. 16:00

Informacje i regulamin:
www.msz.gov.pl/konkursEKSPONATnato

Kontakt:
e-mail: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl


Nagrody

I miejsce: 30 000 zł brutto
II miejsce: 6 000 zł
III miejsce: 4 000 zł
pięć wyróżnień po 2 000 zł każde