Konkurs Fotografii Teatralnej – IV edycja

konkurs_fotografii_teatralnej_2018

Startuje IV edycja Konkursu Fotografii Teatralnej, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2018 roku.

Celem Konkursu jest propagowanie sztuki fotografowania teatru oraz prezentacja fotografii nie tylko jako formy dokumentowania procesu pracy artystycznej na scenie i wokół niej, ale także jako narzędzia współtworzenia znaczeń oraz sposobów odbioru dzieła, posiadającego własne walory i wartości.

Do tegorocznego Konkursu można zgłaszać prace wykonane między 1 września 2017 a 31 sierpnia 2018. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik (artysta-fotografik, absolwent wyższej szkoły artystycznej, fotograf-hobbysta) może zgłosić prace w dwóch kategoriach: „teatralne zdjęcie sezonu” (kategoria A) – czyli fotografię przedstawiającą spektakl lub pracę nad nim – oraz „zestaw dokumentacyjny ze spektaklu”, którego premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2017/2018 (Kategoria B). Jeden uczestnik może zaproponować maks. 3 zestawy (do 10 fotografii w każdym) dokumentujące przedstawienie.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej organizatora:
www.instytut-teatralny.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
30 września 2018 roku

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Fotografii Teatralnej”.

Kontakt:
Joanna Biernacka
jbiernacka@instytut-teatralny.pl
tel. 791 636 161


Nagrody

Teatralne zdjęcie sezonu
I miejsce – 10 000 zł
II miejsce – 6 000 zł
III miejsce – 4 000 zł

Zestaw dokumentacyjny ze spektaklu
I miejsce – 10 000 zł
II miejsce – 6 000 zł
III miejsce – 4 000 zł