Konkurs na film animowany ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU

2018_zrownowazeni_plakat
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy organizuje konkurs na film animowany pt. ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU.

Celem konkursu jest pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Tematyka prac konkursowych:
• metody zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników,
• metody zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

Pracą konkursową może być film animowany na temat zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, powstały po 1 stycznia 2017 r. Zgłoszona praca konkursowa nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Ostateczny termin przesyłania prac na konkurs: 27 kwietnia 2018 r.

Informacje o konkursie, harmonogram i regulamin:
www.ciop.pl

Kontakt z organizatorem:
Agnieszka Szczygielska
tel. 0-22 623 36 86
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl


Nagrody

I nagroda – 7 tys. zł
II nagroda – 5 tys. zł
III nagroda – 4 tys. zł