Konkurs na projekt graficzny plakatu „RÓŻNORODNOŚĆ TO SZTUKA!”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) organizuje konkurs dla młodzieży na projekt graficzny plakatu. Tematem prace jest aktualny priorytet tematyczny PNWM – „Różnorodność”. Projekty można przesyłać do 20 maja 2018.

Konkurs „Różnorodność to sztuka!” na wykonanie projektu graficznego plakatu jest otwartym konkursem skierowanym do młodych grafików z Polski i Niemiec w wieku 18-26 lat. Propozycja jest adresowany przede wszystkim do studentów takich kierunków jak grafika, sztuka mediów, komunikacja wizualna, zarządzanie kulturą wizualną, fotografia oraz innych pokrewnych.
Młodzi ludzi są zaproszeni do stworzenia plakatu, poprzez który zaprezentują swoje rozumienie różnorodności, jak również zabiorą głos przeciwko dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji.

Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej przez PNWM, ukażą się również w wydawanym cyklicznie polsko-niemieckim magazynie „INFO”, a także na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizacji.

Termin nadsyłania prac:
do 20 maja 2018

Regulamin i informacje
http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty/dla-mlodziezy/konkurs-na-plakat-roznorodnosc-to-sztuka/#content


Nagrody

1 miejsce – 500 euro
2 miejsce – 300 euro
3 miejsce – 150 euro