Nabór do zespołu twórców polskiej Ekspozycji Studenckiej PQ 2019

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza wszystkich studentów do udziału w naborze do zespołu twórców polskiej Wystawy Studenckiej w ramach Praskiego Quadriennale 2019.

Praskie Quadriennale (Prague Quadrennial of Performance Design and Space) to największe na świecie wydarzenie poświęcone projektowaniu przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych. Najbliższa edycja odbędzie się w czerwcu 2019 roku, a jedną z głównych ekspozycji będzie Wystawa Studencka.

Instytut Teatralny organizuje otwarty nabór do czteroosobowego zespołu studenckiego, który będzie współpracować nad przygotowaniem polskiej Wystawy Studenckiej.

W naborze mogą wziąć udział studenci szkół wyższych (wszystkich trzech stopni), w szczególności studenci scenografii, architektury, sztuk wizualnych i plastycznych, a także animacji i lalkarstwa, jak również teatrologii, reżyserii, nowych mediów oraz wszyscy studenci związani z szeroko pojmowaną animacją i projektowaniem przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych.

Zespół studencki wspólnie z dwojgiem młodych artystów-absolwentów, stworzy sześcioosobową grupę młodych twórców-autorów, którzy wspólnie będą współpracować nad przygotowaniem koncepcji i realizacją polskiej Wystawy Studenckiej PQ 2019.

Termin zgłoszeń:
do 21 maja 2018

Szczegóły, regulamin:
http://praguequadrennial.pl/

Kontakt:
e-mail: kmogilnicka@instytut-teatralny.pl

 


Nagrody

Zespół studencki wspólnie z dwojgiem młodych artystów-absolwentów, stworzy sześcioosobową grupę młodych twórców-autorów, którzy wspólnie będą współpracować nad przygotowaniem koncepcji i realizacją polskiej Wystawy Studenckiej PQ 2019.