Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Malarskim im. Wojciecha Fangora. Patronem konkursu jest Magdalena Fangor oraz Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora.

W konkursie mogą uczestniczyć studenci kierunku malarstwo od drugiego do piątego roku studiów, włącznie z tegorocznymi dyplomantami, którzy studiują na państwowych wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w Polsce. Każdy uczestnik powinien zgłosić trzy obrazy (wymóg obligatoryjny), akceptowany będzie również tryptyk.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 16 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
https://www.asp.gda.pl/pl/artykuly/2_edycja_ogolnopolskiego_konkursu_malarskiego_im_w_fangora

Kontakt:
e-mail: konkurs.fangor@asp.gda.pl


Nagrody

Nagroda Główna – 10 000 zł
Nagroda Specjalna – 5 000 zł dla uczestnika – studenta Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku

Zdobywcy Nagrody Głównej i Specjalnej zostaną zaproszeni do pokazu indywidualnego swoich prac w BWA w Olsztynie, Krupa Gallery we Wrocławiu oraz Kolonii Artystów w Gdańsku.

CSW Łaźnia w Gdańsku przyzna dodatkową nagrodę w postaci Rezydencji Artystycznej.